3-dnevna vremenska prognoza na temelju
rezultata prognostičkog modela ALADIN
 
Split Resnik (ZL)
  vjetar Tmin(°C) Tmax(°C)

prijepodne
poslijepodne
noć

prijepodne
poslijepodne
noć

prijepodne
poslijepodne
noć

© Državni hidrometeorološki zavod