> Naslovnica > Prognoze
Karte prognoza valova za Jadran
01.01.1970. 02.01.1970. 03.01.1970. 04.01.1970. 05.01.1970.  
00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21  » 

- Opširnije o kartama prognoza
Prognoza za Hrvatsku i Europu
prognoza vremena i temperature za Hrvatsku/Europu za 7 dana u terminu 12UTC. Karte prognoze izrađene prema podacima numeričkog modela (ECMWF)

Tlak sutra
karta polja tlaka izrađena na temelju ECMWF prognoze za sutra u 12 UTC. Fronte crta prognostičar na temelju prognostičkih materijala i subjektivne procjene. Karta se obnavlja svaki dan nakon 13h.
- položaj tople fronte
- položaj hladne fronte
- položaj fronte okluzije

Prognoza valova
karte prognoze značajne visine i srednjeg smjera valova izrađene prema podacima numeričkog modela (ECMWF) za 5 dana u 3h intervalima.