> Naslovnica > Prognoze
Karta prognoze tlaka za sutra

- Opširnije o kartama prognoza
Prognoza za Hrvatsku i Europu
prognoza vremena i temperature za Hrvatsku/Europu za 7 dana u terminu 12UTC. Karte prognoze izrađene prema podacima numeričkog modela (ECMWF)

Tlak sutra
karta polja tlaka izrađena na temelju ECMWF prognoze za sutra u 12 UTC. Fronte crta prognostičar na temelju prognostičkih materijala i subjektivne procjene. Karta se obnavlja svaki dan nakon 13h.
- položaj tople fronte
- položaj hladne fronte
- položaj fronte okluzije

Prognoza valova
karte prognoze značajne visine i srednjeg smjera valova izrađene prema podacima numeričkog modela (ECMWF) za 5 dana u 3h intervalima.